Ewelina Garmider
Homework
My Dear Students,
Zapraszam do pisania tekstów użytkowych. W prawym, górnym rogu znajują się podstronki, na których są polecenia do zadań.
Przypominam, że oceniana jest treść (4pkt.), spójność i logika wypowiedzi (2pkt.), zakres środków językowych (2pkt.) i poprawność środków językowych (2 pkt.)
Nie piszemy wstępu i zakończenia tekstów.
Życzę miłej pracy
Pozdrawiam
EG


Ewelina Garmider
www.e.garmider.zstil.zagan.pl
e-mail: e.garmider@zstil.zagan.pl, egarmider@wp.pl

Copyright 2016 Ewelina Garmider & INTERIA.PL