Ewelina Garmider
LIST 2
LIST PRYWATNY
Po skończeniu szkoły postanowiłeś/łaś przerwać naukę na rok. Nie rozmawiałeś/łaś o tym jeszcze z rodzicami. Napisz list do kolegi z Anglii.
- Poinformuj o swojej decyzji i podaj powód jej podjęcia.
-Napisz, jak zamierzasz spędzić ten rok i co chcesz robić po jego zakończeniu.
- Wspomnij o pozytywnej reakcji Twoich przyjaciół oraz swoich obawach związanych z reakcją rodziców.
- Zapytaj kolegę o jego opinię i poproś o radę, jak przekonać rodziców do tego pomysłu.
Termin: 28.02.2016r.


Ewelina Garmider
www.e.garmider.zstil.zagan.pl
e-mail: e.garmider@zstil.zagan.pl, egarmider@wp.pl

Copyright 2016 Ewelina Garmider & INTERIA.PL